Verslag openbare informatieavond ontwikkelingen Eilandplein

Dinsdag 28 januari was de gemeenteraad van Duiven te gast op het Eilandplein om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen in het gebouw van voormalig Cultureel Centrum ’t Eiland. Het is de bedoeling dat het gebouw op nummer 302 wordt verbouwd tot moderne ontmoetingsruimte. Ontmoetingscentra De WijKern en het Praathuis gaan in dit plan samen op en worden de huurder van de nieuwe ontmoetingsplek voor de wijk.

Voor een volle zaal opende wethouder Goossen de avond. Naast raadsleden waren er ook veel betrokken mede en omwonenden. De wethouder benadrukte dat het vooral een multifunctioneel gebouw moest zijn mèt de buurt en vóór de buurt.

Marika Biacsics (WijKern) en Ton de Kuijper (Praathuis) leidde in hun presentatie eerst in op de geschiedenis van beide organisaties. Marika gaf daarnaast aan de nieuwe Wijkern wil groeien naar een netwerkorganisatie en ze spreekt de wens uit dat wellicht in de toekomst een breder aanbod aan activiteiten kan worden aangeboden en meer doelgroepen kunnen worden aangesproken.

Adviesorganisatie Spectrum presenteerde een aantal schetsen van de mogelijke indeling van het (nieuwe) gebouw en operationele dat het nieuwe gebouw een goed voorbeeld is van co-creatie wat tot stand komt met hulp van de gemeente, bewonerscollectieven en fondsen van stichtingen en bedrijven.

Als laatste kwam Lex de Hilster (gemeente Duiven) aan het woord. Zakelijk gezien wenst hij dat de investering op termijn voordeel oplevert door de huuropbrengsten. Bovendien plaatst hij de ontwikkelingen ook in een grotere maatschappelijke context door te wijzen op de toenemende eenzaamheid en de behoefte aan laagdrempelige ontmoeting. Hij hoopt dat wijkgenoten het gevoel krijgen welkom te zijn in de nieuwe ontmoetingsplek.

Wat gaat er nu gebeuren? Eerst moet de gemeenteraad (medio april / mei) door een besluit instemmen met de voorgestelde plannen en de vraag voor krediet. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt. De aanwezige inwoners gaven vanuit hun ervaring enorme aandachtspunten mee waar vooral mogelijke geluidsoverlast vaak naar voren kwam. Bovendien werden ook een ruimte voor kinderwagens en rollators en een goede ruime plek om te kunnen koken genoemd als ideeën. De avond werd hierna afgesloten met een drankje, informeel contact en de mogelijkheid om een ​​rondleiding te nemen door het gebouw van nummer 302.

Namens de gemeenteraad en de betrokkenen hartelijk dank voor uw komst!

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *